Wilno. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy oeracyjnej WIG

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Centrum Kartografii
  • Waga: 0.03 kg
  • Dostępność: Kilka egzemplarzy
  • 15,00 zł

Wilno. Reedycja ark. 37. Mapa operacyjna w skali 1:300 tys. z 1930 r.

ISBN:83-87771-21-X

 

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 37 - Wilno. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1930 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001

Mapa obejmuje południową część Wileńszczyzny od Koszedar i Oran aż po Podbrodzie i Puszczę Nalibocką, z takimi miejscowościami jak: Wilno, Troki, Landwarów, Olkieniki, Bieniakonie, Holszany, Krewo, Oszmiana, Miedniki, Surkonty, Niemenczyn, Mejszagoła. Obecnie jest to pogranicze litewsko-białoruskie. Arkusze sąsiednie: Szawle, Kowno, Białystok, Nowogródek, Mińsk, Wilejka, Dyneburg, Wiłkomierz. Dotychczas ukazały się arkusze: Białystok, Nowogródek i Mińsk.