Dyneburg. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • 15,00 zł

Dyneburg. Mapa w skali 1:300 000

ISBN: 978-83-87771-39-3

 

Dyneburg. Mapa w skali 1:300 000

ISBN: 978-83-87771-39-3

 reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1933 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2007

Mapa obejmuje północno-wschodni zakątek przedwojennej Polski, który dziś dzielą między siebie Litwa i Białoruś. To Pojezierze Brasławskie z jeziorami Dryświaty i Drywiaty, dolina Dźwiny na odcinku od Dzisny do Dyneburga, teren leśny i pagórkowaty okolic Postaw, Głębokiego i Szarkowszczyzny- słowem północna Wileńszczyzna. Mapa może być znakomitym dodatkiem do części pierwszej cyklu: Smak Kresów. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny.

Zasięg mapy: linia kolejowa Dyneburg - Indra na północy; Puszcza Hołubicka oraz linia kolejowa Postawy - Głębokie na południu; granica państwa i Dzisna na wschodzie; linia kolejowa Dyneburg - Podbrodzie na zachodzie.

Arkusze sąsiednie: Jakobstadt, Rzeżyca, Newel, Witebsk, Borysów, Wilejka, Wilno, Wiłkomierz. Dotychczas ukazały się arkusze: Wilejka, Wilno i Wiłkomierz.