Łuniniec. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Centrum Kartografii
  • Waga: 0.03 kg
  • Dostępność: Jeden egzemplarz
  • 10,00 zł

Łuniniec. Reedycja ark. 58. mapy operacyjnej w skali 1:300 000 z 1928 r.

ISBN:83-87771-26-0

 

Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 58 - Łuniniec. Mapa pokazuje fragment Polesia przecięty granica ryską i należący do 1939 r. po części do Polski i po części do Białoruskiej SSR. Obejmuje środkowy bieg Prypeci między Łunińcem a Turowem, błota: Hryczyn i Zahalje, okolice jeziora Kniaź (Żyd). Tereny te opisuje Grzegorz Rąkowski w swej książce "Smak Kresów. Czar Polesia" - Rewasz 2002 (zob.) Arkusze sąsiednie: Nowogródek, Mińsk, Bobrujsk, Mozyrz, Owrucz, Sarny, Kowel i Pińsk. Dotychczas ukazały się: Mińsk, Sarny i Pińsk