Kielce. Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r.

  • 15,00 zł

Kielce. Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r.

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 75 – Kielce. Centrum Kartografii, wyd. I. Warszawa 2013

ISBN: 978-83-7890-505-9

Kielce. Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r.

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 75 – Kielce. Centrum Kartografii, wyd. I. Warszawa 2013

ISBN: 978-83-7890-505-9

 

Mapa kolorowa, jednostronna. Nazwa arkusza jest nieco myląca, bowiem miasto Kielce plasuje się w lewym górnym rogu mapy. Obejmuje ona tereny na pd-wsch. od miasta, a zatem Góry Świętokrzyskie, Ponidzie, Puszczę Sandomierską i dolinę Wisły od Brzeska po Annopol.

Zasięg mapy: Łączna, Ostrowiec i Kraśnik na północy; Rzeszów i Tarnów na południu; Łańcut i Rudnik na wschodzie; Chęciny i Pińczów na zachodzie. Arkusze sąsiednie: Łódź, Radom, Lublin, Zamość, Lwów, Nowy Sącz, Cieszyn, Kraków, z których dotychczas ukazały się: Łódź, Radom, Lublin, Lwów, Kraków.