Jezioro Śniardwy. Mapa żeglarska 1:25 000. Mapa foliowana

  • 16,00 zł

Jezioro Śniardwy. Mapa żeglarska w skali 1:25 000. Mapa foliowana

Mapa topograficzno-turystyczna z serii Wielkie Jeziora Mazurskie.

Centrum Kartografii, Wyd. II. Warszawa 2008

ISBN: 978-83-87771-92-8

Jezioro Śniardwy. Mapa żeglarska w skali 1:25 000. Mapa foliowana

Mapa topograficzno-turystyczna z serii Wielkie Jeziora Mazurskie.

Centrum Kartografii, Wyd. II. Warszawa 2008

ISBN: 978-83-87771-92-8

Mapa pokazuje cały akwen Śniardw oraz jezior Seksty i Warnołty. Została wykonana w oparciu o pomiary dokonane w latach 2002 i 2003 przy pomocy echosondy i odbiornika GPS. Szczegółowo pokazano izobaty, głębokości, rafy, miejsca biwakowe i kotwicowiska, boje na szlaku wodnym i inne szczegóły locji. Zasięg mapy: Okartowo na północy, jezioro Kocioł na wschodzie, śluza Karwik na południu, Popielski Róg oraz Wierzba na zachodzie. Na odwrocie opis akwenu: szlaki żeglugowe, opis linii brzegowej, miejsca biwakowe, bezpieczeństwo żeglugi, podane są nawet współrzędne geograficzne śniardwiańskich raf. W serii Wielkie Jeziora Mazurskie oprócz mapy Niegocin ukazały się także: Bełdany, Kisajno, Mamry, Tałty, Roś, Nidzkie oraz Niegocin.