Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Oficyna Wydawnicza "Rewasz"
  • Waga: 0.5 kg
  • Dostępność: Jest
  • 57,00 zł 46,00 zł

Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku.

Tom z serii Science and Government wydawanej przez Komitet Badań Naukowych. Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Kuklińskiego. 294 strony. Warszawa 2001

ISBN: 83-85557-87-3

Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku.

Tom z serii Science and Government wydawanej przez Komitet Badań Naukowych. Praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Kuklińskiego. 294 strony. Warszawa 2001

ISBN:83-85557-87-3

 

Przełom cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami, związany jest z rosnącą rolą nauki oraz edukacji i ich wykorzystaniem w tworzeniu nowoczesnej gospodarki. Podobnie, jak najważniejszym czynnikiem wzrostu epoki przemysłowej był kapitał, tak podstawowym zasobem produkcji epoki postindustrialnej staje się wiedza. Na potęgę państw składa się obecnie wiedza i umiejętności obywateli. Społeczeństwa państw wysoko rozwiniętych budują gospodarkę opartą na wiedzy - GOW. Jak przejść od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy? - to zagadnienie przed którym stajemy u progu XXI wieku. Starają się na nie odpowiedzieć naukowcy, przedsiębiorcy i politycy. Zawartość tomu : Przedmowa. J. Buzek Wprowadzenie. J.Steinhoff Wstęp. A. Wiszniewski ZARYS PROBLEMATYKI Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. A. Kukliński Uwagi do memoriału Antoniego Kuklińskiego pt. "Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku". Z. Chojnicki Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy. B. Wawrzyniak Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy - od Lizbony do Warszawy?. J.Kotyński PERSPEKTYWY OECD Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD. J. Woroniecki Wiedza dla gospodarki w perspekltywie OECD. Z. Chojnicki Gospodarka oparta na wiedzy - trylogia OECD. A. Kukliński OECD na progu XXI wieku - jej dokonania, reformy w toku i perspektywy. J. Woroniecki PODSTAWY TEORETYCZNE I PRAGMATYCZNE Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunków skuteczności. K. Porwit Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe. R. Galar ZASOBY PRACY - EDUKACJA - REGIONY - STRATEGIE Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy - w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. M. Kabaj Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opartej na wiedzy. A. Kukliński Innowacje w Uniwersytecie Warszawskim. Elementy tworzenia systemu wspierania gospodarki opartej na wiedzy. W. Dominik, K.Gulda Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji. M.Miedziński Gospodarka oparta na wiedzy. Rozwój leseferyczny a rozwój sterowany. A. Kukliński Kalifornia - Singapur. Analiza porównawcza. M. Miedziński Rola gospodarki opartej na wiedzy w kształtowaniu przyszłości Europy. A. Kukliński Gospodarka oparta na wiedzy jako laboratorium polskiej szkoły myślenia strategicznego. A. Kukliński POPULARYZACJA I ZNAKI ZAPYTANIA Bogactwo z wiedzy. S.Kwiatkowski Polska w najbardziej dynamicznej na świecie gospodarce opartej na wiedzy. (Kiedy? jak? Dlaczego?). S. Kwiatkowski PRÓBA PODSUMOWANIA Ku polskiej trajektorii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. A. Kukliński Komentarz do tekstu Antoniego Kuklińskiego: Ku polskiej trajektorii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. J. Kotyński Komentarz do tekstu Antoniego Kuklińskiego: Ku polskiej trajektorii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. ANEKS Sprawozdanie z konferencji "Gospodarka oparta na wiedzy. Droga, z której nie można zejść. D. Sielski Spis Autorów Spis treści tomów: The Knowledge-Based Economy, "Science and Government Series". Vol. 4 i 5