Z dziejów leśnictwa na Podkarpaciu

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Ruthenus
  • Weight: 0.98 kg
  • Availability: Jeden egzemplarz
  • 42.00 zł

Edward Marszałek

Z dziejów leśnictwa na Podkarpaciu

 

296 stron formatu B5 (16 x 23,2 cm) w kolorze. Mnóstwo zdjęć, rysunków i mapek. Mapa załącznikowa: Lasy tzw. Dobromilszczyzny. Wydawnictwo Ruthenus, wyd. I, Krosno 2013

ISBN: 978-83-7530-204-2

 

Edward Marszałek

Z dziejów leśnictwa na Podkarpaciu

 

296 stron formatu B5 (16 x 23,2 cm) w kolorze. Mnóstwo zdjęć, rysunków i mapek. Mapa załącznikowa: Lasy tzw. Dobromilszczyzny. Wydawnictwo Ruthenus, wyd. I, Krosno 2013

ISBN: 978-83-7530-204-2

 

Opisano dzieje leśnictwa na Podkarpaciu do roku 1945 oraz dzieje leśnych zawodów: drwali, flisaków i węglarzy. Zawarto w niej również zarys historyczny szkolnictwa leśnego.

Spis treści

  1. Z DZIEJÓW PODKARPACKIEGO LASU

Od prawieków

Człowiek rusza w las

Dzieło zniszczenia

 

  1. OD ŁOWCZEGO DO LEŚNICZEGO, CZYLI Z DZIEJÓW LEŚNEJ ADMINISTRACJI

W czasach I Rzeczpospolitej

Pod zaborami

W lasach rządowych

W dobrach prywatnych

Lasy własności związków wyznaniowych

Lasy gromadzkie

Leśnictwo na Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 roku

W niepodległej Polsce

Leśnictwo państwowe

Ochrona przyrody w okresie międzywojennym

Lasy i leśnicy w czasie II wojny światowej

Lasy Podkarpacia w okresie okupacji

Działalność leśników podczas wojny i okupacji

Powojenne tragedie leśników

 

III. LUDZIE PUSZCZY, CZYLI Z DZIEJÓW LEŚNYCH ZAJĘĆ 

Lasowiacy - leśny lud znad Nilu  

W nieprzebytej puszczy  

Mistrzowie ciesiołki  

Żywica - leśne złoto  

Kłusownictwo   

Leśny sektor w skansenie  

Z lasem na ty, czyli z życia karpackich górali 

Zmagania z puszczą  

Rzemiosło drzewne  

Myślistwo i pszczelarstwo  

Obrzędy i wierzenia związane z lasem 

Zawidcy i łegini, czyli drwale z gór  

Przeminęło z dymem, czyli o mielerzach, retortach i potażarniach  

Ryzowanie, czyli o sztuce trzymania w ryzach 

Z nurtem karpackich rzek, czyli z dziejów spławu drewna

Flisacy i oryle   

Górska spławaczka  

Ulanowscy flisacy  

Z dziejów leśnych kolejek na Podkarpaciu 

Z szerokiego toru na wąski  

Od Łupkowa do Kalnicy i Moczarnego 

Z Ustrzyk Górnych do Sokolików Górskich 

Kolejki w okolicy Komańczy  

Na Pogórzu Dynowskim  

Kolejka chorzelowska  

Od gajówki do leśniczówki, czyli perły leśnej architektury Podkarpacia

W dobrach prywatnych  

W lasach państwowych  

Bieszczadzkie pomniki architektury leśnej     

Z dziejów leśnego szkolnictwa  

Niższe i średnie szkolnictwo leśne  

Krajowa Szkoła Gospodarstwa Lasowego we Lwowie

Towarzystwo z tradycją, czyli z dziejów Polskiego Towarzystwa Leśnego na Podkarpaciu