Nowogródek. Mapa 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Centrum Kartografii
  • Weight: 0.03 kg
  • Availability: Jeden egzemplarz
  • 10.00 zł
Nowogródek Reedycja ark. 47. mapy operacyjnej w skali 1:300 000 z 1928 r.
ISBN: 83-87771-33-3

 

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 47 - Nowogródek. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001

Mapa obejmuje teren Nowogródczyzny położone między Niemnem a Szczarą z takimi miejscowościami jak: Nowogródek, Lida, Stołpce, Nieśwież, Zdzięcioł, Mosty, Baranowicze, Słonim. Arkusze sąsiednie: Kowno, Białystok, Brześć, Pińsk, Łuniniec, Mińsk, Wilejka i Wilno. Dotychczas ukazały się arkusze: Białystok, Brześć, Pińsk, Łuniniec, Mińsk i Wilno.