Góry Złote. Rychlebské hory. Wyd. 2022. Mapa turystyczna w skali 1:35 000.

  • 12.00 zł

Góry Złote. Rychlebské hory. Mapa turystyczna w skali 1:35 000.

Mapa jednostronna o wymiarach: 68 x 96 cm. Siatka GPS. 
Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, wydanie IV, Kraków 2022

ISBN: 978-83-8184-325-6

Góry Złote. Rychlebské hory. Mapa turystyczna w skali 1:35 000.

Mapa jednostronna o wymiarach: 68 x 96 cm. Siatka GPS. 
Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, wydanie III, Kraków 2017

ISBN: 978-83-8184-325-6


Kolejne wydanie mapy atrakcyjnych turystycznie i licznie odwiedzanych latem i zimą Gór Złotych rozpościerających się między Złotym Stokiem a Lądkiem. Stanowią one zarazem zamknięcie Kotliny Kłodzkej od strony północno-wschodniej.

Góry Złote – długie pasmo górskie w środkowej części Sudetów Wschodnich, ciągną się szerokim łukiem długości ok. 40 km od Przeł. Kłodzkiej (489 m n.p.m.) na płn. zach. do Przeł. U Trzech Granic (1111 m n.p.m.) na płd. wsch. Nazwa pasma nawiązuje do złota wydobywanego od dawna w tych górach. Grzbietem Gór Złotych na dł. ok. 32 km wiedzie granica państwowa i po czeskiej stronie przyjmują nazwę Rychlebske hory od ruin Zamku Rychleby.

Precyzyjnie naniesiono szlaki rowerowe oraz piesze z podziałem na: spacerowe, rekreacyjne, turystyczne i wyczynowe. Przy szlakach turystycznych podano odległości poszczególnych odcinków w km i przewyższenia w m. Zaznaczono skałki, sztolnie, ruiny zamków, miejsca widokowe oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych. Wydzielon plany Złotego Stoku i Lądka Zdrój w skali 1:10 000. Na odwrocie wschodni kraniec Rychlebskych hor (na wsch. od Żulowej), opis krajoznawczy Gór Złotych oraz miejscowości, informator turystyczny o wybranych usługach. Liczne kolorowe fotografie.

Jest znakomitym uzupełnieniem do przewodnika „Ziemia Kłodzka” Oficyny Wydawniczej „Rewasz”.

Zasięg mapy: Paczków na północy, przeł. Płoszczyna na południu, Trzebieszowice na zachodzie, Sławniowice na wschodzie.