Fortyfikacja t. VIII. Lokalne programy ochrony i zagospodarowania zabytkowych zespołów obronnych.

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Rewasz Publishing House
  • Weight: 0.32 kg
  • Availability: Jeden egzemplarz
  • 40.00 zł

Fortyfikacja t. VIII

Lokalne programy ochrony i zagospodarowania zabytkowych zespołów obronnych.

164 strony formatu B5 (17 x 23,5 cm) + kolorowa wkładka 8 str; 21 ilustracji (planów fortyfikacji), 3 załącznikowe plany Lublina - luzem. Oprawa miękka. Wydano ze środków Generalnego Konserwatora Zabytków. Zarysowana IV strona okładki

Rewasz & Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, wyd. I, Warszawa 1999

ISBN 83-85557-68-7

Fortyfikacja t. VIII

Lokalne programy ochrony i zagospodarowania zabytkowych zespołów obronnych.

164 strony formatu B5 (17 x 23,5 cm) + kolorowa wkładka 8 str; 21 ilustracji (planów fortyfikacji), 3 załącznikowe plany Lublina - luzem. Oprawa miękka. Wydano ze środków Generalnego Konserwatora Zabytków. Zarysowana IV strona okładki

Rewasz & Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, wyd. I, Warszawa 1999

ISBN 83-85557-68-7

 

 

Materiały z Krajowej Konferencji Samorządów Terytorialnych i Organizacji Pozarządowych zorganizowanej pod auspicjami Generalnego Konserwatora Zabytków przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji przy współudziale Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen i Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Giżycko-Twierdza Boyen 10-12 września 1999 r.

 

Spis treści

 

5        Piotr Molski

ROLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OCHRONIE ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH. WPROWADZENIE

10        Jacek Wysocki

OCHRONA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH O CHARAKTERZE OBRONNYM

25        Piotr Molski

ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH

45        Lidia Klupsz

FORMY OCHRONY OBSZAROWEJ ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH

57        Jadwiga Środulska-Wielgus

GENEZA I OCHRONA ZABYTKOWEJ ZIELENI FORTECZNEJ

73        Zdzisław Biczkowski

WYCENA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH

80        Krzysztof Rudziński

PROGRAM OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA ZESPOŁU POFORTECZNEGO „GRODZISKO" W GDAŃSKU

92        Anatol Wap

PROGRAM OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA FORTYFIKACJI W DOLINIE BIEBRZY

98        Jan Żmijewski

TWIERDZA MODLIN. SAMORZĄDOWE KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA

 

103        Jan Janczykowski

OCHRONA I KONSERWACJA OBIEKTÓW DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW

108        Mirosław Rzytki, Karol Weber

TWIERDZA KŁODZKO. ZESPÓŁ POFORTECZNY JAKO OŚRODEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY

120        Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, Grażyna Michalska, Łukasz Michalski

OCHRONA FORTYFIKACJI MIEJSKICH W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE LUBLINA

136        Cezary Głuszek

TWIERDZA BOYEN JAKO POLIGON KONSERWATORSKI

142        Wacław Strażewicz

TWIERDZA BOYEN A PERSPEKTYWY ROZWOJU POWIATU GIŻYCKIEGO

145        Ryszard Wojciech Chodakowski

ROLA STRUKTUR POZARZĄDOWYCH W OCHRONIE ZABYTKÓW NA PRZYKŁADZIE TWIERDZY BOYEN

148         ADAPTACJA AUSTRIACKIEGO FORTU 45 „ZIELONKI" DO FUNKCJI HOTELOWYCH

160         WNIOSKI I USTALENIA Z KONFERENCJI SAMORZĄDÓW

TERYTORIALNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „LOKALNE PROGRAMY OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWYCH ZESPOŁÓW OBRONNYCH", GIŻYCKO-TWIERDZA BOYEN, 10-12 WRZEŚNIA 1999 R.