Cerkwie szlaku ikon

  • Add feedback:
  • Manufacturer: Arete II
  • Weight: 0.45 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy
  • 37.00 zł

Robert Bańkosz

Cerkwie Szlaku Ikon

Przewodnik będący zarazem monografią krajoznawczą cerkwi na Ziemi Sanockiej; 204 strony formatu A5 plus 24 strony wkładki barwnej, 154 ilustracje czarno-białe w tekście. Broszura szyta nićmi. Oprawa twarda.

Arete II, wyd. II. Krosno 2010

ISBN:978-83-62540-04-4

Robert Bańkosz

Cerkwie Szlaku Ikon

Przewodnik będący zarazem monografią krajoznawczą cerkwi na Ziemi Sanockiej; 204 strony formatu A5 plus 24 strony wkładki barwnej, 154 ilustracje czarno-białe w tekście. Broszura szyta nićmi. Oprawa twarda.

Arete II, wyd. II. Krosno 2010

ISBN:978-83-62540-04-4

 

"...Ludzie przychodzą do Kłymaszka, żeby im postawił cerkiew. Wtedy Kłymaszko idzie do sadu, kładzie się w trawie, składa ręce na krzyż i tak leży i w błękitne niebo się wpatruje, a kiedy tak się wpatruje, to przed jego oczyma cerkiew rośnie i rośnie, brus na brusie, belka na belce, wieżyczka na wieżyczce, wierch na wierchu i aż po sam krzyż. Tak poleży jakąś godzinę i już ją ma i mówi ludziom, że cerkiew gotowa. Potem bierze kredę i rysuje kreskę nam kresce i tak porysuje chwilę i oto cała cerkiew narysowana..." (Władysław Łoziński)

Cerkwie w dolinie Sanu i cerkwie w dolinie Osławy to dwa różne oblicza tego samego świata. Przez ten świat poprowadzi autor przewodnika. Będzie to wędrówka nie tylko od obiektu do obiektu, lecz przede wszystkim wprowadzenie w mistyczny, chciałoby się rzec, baśniowy świat cerkwi, która nie jest ot taka sobie zwykłą budowla, ale przedsionkiem nieba. Świat cerwki to biblijna tajemnica, bizantyjski przepych, ruski mistycyzm a wszystko zaklęte w drewnie przez jakiegoś Kłymaszkę czy Iwaszkę.

Spis treści:
- Na styku kultur. Rys historyczno-etniczny omawianego terenu
- Architektura drewnianej cerkwi
- Cerkiew i jej symbolika
- Kościół prawosławny
- Kościół greckokatolicki
- Ikonostas, ikona i jej główne tematy
- Słowniczek
- Dolina Sanu
- Dolina Osławy