Bieszczad 6

  • 27.00 zł

Bieszczad 6. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

 

Bieszczad 6. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

308 stron formatu B5, wkładka barwna 16 stron, 100 zdjęć czarno-białych, 28 rysunków, 30 planów i mapek. Na okładce cerkiew w Potoku Wielkim oraz fragment planu katastralnego Wołosatego z 1852 r.

Spis treści
Wstęp
Maciej Augustyn: Nazewnictwo wsi Wołosate
Maciej Augustyn, Andrzej Szczerbicki: Cerkwie w dolinie potoku Lenina
Bogdan Augustyn: Cmentarze ewangelickie nad Strwiążem i Wiarem
Maciej Augustyn: Mieszkańcy Bieszczadów w powstaniu styczniowym
Józef Walter: Zdobycie Opatowa 24 lutego 1864 r.
Stanisław Maciela: Cmentarz wojskowy w Lesku z okresu I wojny światowej (1914-1915)
Wojciech Domiszewski: Wspomnienie o doktorze Romanie Lenartowiczu
Ted L. Miżutowicz: Ciuchcią śladami rodziny Albrechtów
Zygmunt Frankel: Opowiadania
Danuta Księżykówna: Moje dzieciństwo w Jasieniu
Mieczysław Darocha: Szlakami kolejek waskotorowych w Bieszczadach (część IV)
Maciej Augustyn: Wysiedlenia ludności polskiej z okolic Czarnej, Lutowisk i Ustrzyk Dolnych w latach 1945-1947 w relacjach świadków wydarzeń
Listy i opinie
Autorzy fotografii, rysunków i map