Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. Tom II. Dorzecze górnego Mszańca, Strwiąża, Wiaru i Wyrwy.

  • 55.00 zł

Maciej Augustyn

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. Tom II. Dorzecze górnego Mszańca, Strwiąża, Wiaru i Wyrwy

Cz. 1. Inwentaryzacja – 230 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 34 ilustracje czarno-biał2, (zdjęcia, rysunki).

Cz. 2. Mapy, plany i szkice  – 148 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 124 mapki i planiki katastralnw plus 16 stron kolorowych z planami katastralnymi z XIX w.

Wydano dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS oraz Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

BARWA, Ustrzyki Dolne, 2014, wyd. I

Cz. 1 ISBN 978-83-941127-0-7

Maciej Augustyn

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku. Tom II. Dorzecze górnego Mszańca, Strwiąża, Wiaru i Wyrwy

Cz. 1. Inwentaryzacja – 230 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 34 ilustracje czarno-biał2, (zdjęcia, rysunki).

Cz. 2. Mapy, plany i szkice  – 148 stron formatu B5 (17 x 23 cm), 124 mapki i planiki katastralnw plus 16 stron kolorowych z planami katastralnymi z XIX w.

Wydano dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS oraz Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

BARWA, Ustrzyki Dolne, 2014, wyd. I

Cz. 1 ISBN 978-83-941127-0-7

Cz. 2 ISBN 978-83-941127-1-4

 

Spis treści

Uwarunkowania historyczne, ekonomiczne i kulturowe antropogenicznych zmian środowiska wodnego w dorzeczach górnego Mszańca, Strwiąża, Wiaru i Wyrwy

 

Rozdział I. Dolina górnego Mszańca

Rozdział II. Dolina rzeki Jasieńki

Rozdział III. Dolina górnego Strwiąża

Rozdział IV. Dorzecze górnego Wiaru i Wyrwy