Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USSR w latach 1944-1947

  • 47.00 zł

 

Jan Pisuliński

Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USSR w latach 1944-1947

590 stron formatu 16,5 x 24,0 cm, oprawa twarda. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I, Rzeszów 2017

 

ISBN: 978-83-63526-07-8

 

Jan Pisuliński

Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USSR w latach 1944-1947

590 stron formatu 16,5 x 24,0 cm, oprawa twarda. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I, Rzeszów 2017

 

ISBN: 978-83-63526-07-8

 

Jedną z pierwszych ważnych decyzji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego było podpisanie, na życzenie Stalina, 9 września 1944 r. z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej umowy o wymianie ludności. Początkowo miano ją zakończyć do lutego następnego roku, ale układ był wielokrotnie przedłużany i ostatecznie protokół kończący akcję wymiany podpisano dopiero 7 maja 1947 r. Przewidywał on możliwość dobrowolnego wyjazdu z Polski wszystkich osób narodowości ukraińskiej. Zdecydowana większość nie chciała jednak dobrowolnie opuszczać rodzinnych domostw i ruszać w nieznane, do czego terrorem zniechęcało też podziemie UPA. Od września 1945 r. trzy dywizje Wojska Polskiego zaczęły więc pod przymusem wysiedlać ludność ukraińską początkowo z czterech powiatów ówczesnego województwa rzeszowskiego leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i sanockiego, gdzie podziemie ukraińskie było najsilniejsze. Akcję tę przeprowadzono w brutalny sposób, strzelając do uciekających, bijąc opierających się i siłą zmuszając do podpisania deklaracji przesiedleńczych. Wiosną 1946 r. przesiedleniem objęto także Ukraińców z powiatu jarosławskiego oraz powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i włodawskiego w ówczesnym województwie lubelskim. Ogółem z 22 powiatów południowo-wschodniej Polski wyjechało prawie pół miliona osób narodowości ukraińskiej, z tego ćwierć miliona deportowano siłą. Książka jest pierwszą naukową monografią tego przesiedlenia, przedstawia także losy przesiedlonych w pierwszych latach życia na sowieckiej Ukrainie.