Drawa oraz Kokna, Rakoń, Brzeźniak, Stara Drawa, Korytnica i Bożęcka Struga. Oficjalny przewodnik kajakowy PTTK i PZKaj.

  • 30,00 zł

Marek Lityński
Drawa oraz Kokna, Rakoń, Brzeźniak, Stara Drawa, Korytnica i Bożęcka Struga. Oficjalny przewodnik kajakowy PTTK i PZKaj.

72 strony tekstu, 11 kolorowych map szlaku wodnego
Drawy, plany Złocińca, Drawska Pomorskiego i Drawna, 6 zdjęć kolorowych.  
Wydawnictwo PTTK "KRAJ" - Warszawa 2003

Egzemplarz antykwaryczny


ISBN: 83-7005-435-8

Marek Lityński
Drawa oraz Kokna, Rakoń, Brzeźniak, Stara Drawa, Korytnica i Bożęcka Struga. Oficjalny przewodnik kajakowy PTTK i PZKaj.

72 strony tekstu, 11 kolorowych map szlaku wodnego
Drawy, plany Złocińca, Drawska Pomorskiego i Drawna, 6 zdjęć kolorowych.  
Wydawnictwo PTTK "KRAJ" - Warszawa 2003

Egzemplarz antykwaryczny


ISBN: 83-7005-435-8

Jest to szósty (po Brdzie, Drwęcy, Dunajcu, Krutynii i Wdzie) zeszyt z serii: Szlaki wodne. Zawiera charakterystykę szlaku wodnego Drawy od jeziora Żerdno (Srebrne) aż po ujście do Noteci w Krzyżu. Część wstepna daje ogólny opis tytułowej rzeki jej dopływów i jezior przez jakie przepływa oraz warunków kajakowania na nich. Zasadniczą część zeszytu stanowi szczegółowy opis szlaku Drawy z podaniem dokładnego, oficjalnego kilometrażu. Szlak liczy 170 km, z 20. kilometrową przerwą między jez. Lubie i jez. Prostynia (poligon). Drawa nie jest trudna ani uciążliwa, chociaż trafiają się bystrza, progi wodne i zwalone drzewa. Płynie się przez bardzo malownicze lasy Drawieńskiego Parku Narodowego. Opisane są także dopływy Drawy: Stara Drawa, Kokna, Rakoń, Brzeźniak (Brzeźnicka Węgorza), Korytnica i Mierzęcka Struga. Szlak kajakowy Drawy ma połączenie ze szlakiem Gwdy - 2 km. przeprawa lądem z jez. Żerdno na jez. Komorze oraz ze szlakiem Regi z jez. Lubie przez jez. Wilże do Brzeźnickiej Węgorzy".