Dolina Środkowej Pilicy. Mapa 1:75 000

  • 11,00 zł

Dolina środkowej Pilicy. Mapa turystyczna w skali 1:75 000

Wymiary: 68 x 96 cm. Compass, wyd. III. Kraków 2015

ISBN: 978-83-7605-297-7

 

 

Dolina środkowej Pilicy. Mapa turystyczna w skali 1:75 000

Wymiary: 68 x 96 cm. Compass, wyd. III. Kraków 2015

ISBN: 978-83-7605-297-7

 

Mapa dwustronna. Obejmuje odcinek Pilicy, od Szczekocin przez Koniecpol, Przedbórz, Sulejów i Zalew Sulejowski, Tomaszów Maz., Spałę, Inowłódz, aż do Nowego Miasta. Dolina rzeki na tym odcinku jest płaska, w znacznym stopniu pokryta lasami. Rzeka malowniczo meandruje, tworząc liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy są nagie, wyższe porośnięte zaroślami wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szerokość 100-150 m i łączy się z licznymi starorzeczami, zarośniętymi w różnym stopniu. W rejonie Przedborza rzeka opływa zachodnie krańce Pasma Przedborsko-Małogoskiego, a głębokość doliny sięga nawet 50 m. Pod Smardzewicami wody środkowej Pilicy spiętrza zapora ziemna, tworząc Zalew Sulejowski. Dolinie Pilicy towarzyszą lasy, których największe kompleksy występują w okolicach Przedborza (Przedborski Park Krajobrazowy), w widłach Pilicy i Luciąży oraz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego (Puszcza Pilicka, inaczej Lasy Spalskie - od XIX w. rządowe lasy łowieckie).
Dolina Pilicy to cenna ostoja ptasia o randze europejskiej oraz obszar charakteryzujący się także niezwykłym bogactwem flory. Pilica jest jedną z ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny. Dzika i malownicza rzeka idealnie nadaje się do turystyki kajakowej. Na mapie zaznaczono wszystkie szlaki kajakowe wraz z punktami odległościowymi. Oprócz nich mapa zawiera informacje przydatne we wszystkich rodzajach turystyki i rekreacji: szlaki turystyczne, zabytki sakralne i świeckie, muzea, rezerwaty i parki oraz obiekty noclegowe i gastronomiczne.