Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza 1:50 000

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Ruthenus
  • Waga: 0.1 kg
  • Dostępność: Jeden egzemplarz
  • 16,00 zł

Wojciech Krukar, Mateusz Troll

Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza w skali 1:50 000

ISBN: 978-83-7530-197-7

Mapa turystyczno-nazewnicza, wymiary 113x82 cm, jednostronna, legenda po polsku, angielsku i ukraińsku, siatka kilometrowa UTM, oryginalne nazewnictwo, wydanie II, Krosno 2013

Wojciech Krukar, Mateusz Troll

Czarnohora. Mapa turystyczno-nazewnicza w skali 1:50 000

ISBN: 978-83-7530-197-7

Mapa turystyczno-nazewnicza, wymiary 113x82 cm, jednostronna, legenda po polsku, angielsku i ukraińsku, siatka kilometrowa UTM, oryginalne nazewnictwo, wydanie II, Krosno 2013

Drugie wydanie mapy w dokładniejszej skali - poprzednie było 1:60 000.

Mapę opracowali dwaj znakomici geografowie: dr Mateusz Troll z IGiGP UJ w Krakowie oraz dr Wojciech Krukar z PWSZ w Krośnie. Współpracowała z nimi cała rzesza zapaleńców i ludzi dobrej woli w Polsce i na Ukrainie. Przygotowanie mapy tak dużego obszaru zajęło geografom blisko 10 lat. W rezultacie otrzymaliśmy nietypową mapę turystyczno-nazewniczą, ale właśnie czegoś takiego należało się po tym zespole autorskim spodziewać.
Mapa obejmuje pełny geograficzny obszar Czarnohory. Jest jedyną współczesną polską mapą tego pasma górskiego i , jak się wydaje, najdokładniejszą ze wszystkich dostępnych w sprzedaży.
Oprócz Czarnohory mapa obejmuje także wschodnią część Świdowca (z Bliźnicą), północną część Gór Marmaroskich, Góry Hryniawskie oraz Góry Pokucko-Bukowińskie.
Zasięg mapy: Jasinia i Worochta na północy; Pietros Marmaroski, Stoh, Łukawica i Hryniawa na południu; Żabie Słupejka i Hryniawa na wschodzie oraz Płajek Bliźnicki i dolina Cisy z Rachowem na zachodzie.
Na odwrocie zamieszczono podstawowe informacje o środowisku przyrodniczym, nazewnictwie, ludności i historii, ochronie przyrody i służbach ratunkowo-poszukiwawczych. Nie zabrakło też mapy czarnohorskich staji oraz panoramy 360° z Howerli. Poczesne miejsce zajmuje słownik wybranych nazw geograficznych.