Płaj 54 Almanach Karpacki - półrocznik Towarzystwa Karpackiego

  • 30,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 54 - półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2017

216 stron + kolorowa wklejka 16 str, 92 ilustracje — zdjęcia czarno-białe i rysunki, 12 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2017

ISBN 978-83-85258-63-6. ISSN 1230-5898 (54) 

 

Almanach Karpacki Płaj 54 - półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2017

216 stron + kolorowa wklejka 16 str, 92 ilustracje — zdjęcia czarno-białe i rysunki, 12 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2017

ISBN 978-83-85258-63-6. ISSN 1230-5898 (54) 

 

Spis treści

Leszek Rymarowicz, Wokół historii Teatru Huculskiego z Żabiego (1933–1939)

Leszek Rymarowicz, Pro sławnyj ta zabutyj Huculśkyj teatr z Żabja (1933–1939)

Jurij Nesteruk, Premier — badaczem połonin wschodniokarpackich

Robert Gawkowski, Leszek Rymarowicz, Stefan Jarociński — inżynier z obserwatorium na Pop Iwanie

Andrzej Wielocha, Na rzymskim płaju w Karpatach

Juliusz Marszałek, Łukasz Snihur z Pohara — budowniczy cerkwi bojkowskich

Witold Grodzki, W jarze Menczyła, czyli znowu o słupkach granicznych

Bogusław Tomaszewski, Między Wielką Rawką a Trójstykiem, czyli co pozostało
z przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej

Maciej Śliwa, Obóz konfederatów barskich pod Barwinkiem

Tadeusz Trajdos, Bogusza w świetle wizytacji XVIII wieku

Dominik Księski, Przejście Łuku Karpat — teoria i praktyka

Jerzy Montusiewicz, O lubelskiej sesji „pasterstwo w Karpatach”

Piotr Krzywda, Ludwiki Włodek historie ze Spisza. Trudne dzieje pogranicza

Miscellanea