Płaj 17 Almanach Karpacki

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Towarzystwo Karpackie
  • Waga: 0.29 kg
  • Dostępność: Jeden egzemplarz
  • 60,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 17 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego, Tadeusza Andrzeja Olszańskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 1998

egzemplarz antykwaryczny

216 str., kolorowa wklejka 8 str., kolorowa wkładka poświęcona Beskidowi Dukielskiemu 8 str.; 66 ilustracji - zdjęcia czarno-białe i rysunki, 24 mapki i plany. Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1998

ISBN 83-85258-19-1. ISSN 1230-5898 (17)

Almanach Karpacki Płaj 17 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego, Tadeusza Andrzeja Olszańskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 1998

egzemplarz antykwaryczny

216 str., kolorowa wklejka 8 str., kolorowa wkładka poświęcona Beskidowi Dukielskiemu 8 str.; 66 ilustracji - zdjęcia czarno-białe i rysunki, 24 mapki i plany. Towarzystwo Karpackie, Warszawa 1998

ISBN 83-85258-19-1. ISSN 1230-5898 (17)

ZAWARTOŚĆ TOMU

Od redakcji
Urszula Janicka-Krzywda: Pamięci Profesora Romana Reinfussa
Ołena Duć-Fajfer,  Tadeusz M. Trajdos: Profesorowi Romanowi Reinfussowi słowo pożegnalne
Tadeusz Kiełbasiński: Łemkowszczyzna w pracach profesora Romana Reinfusa
Tadeusz M. Trajdos: Studia z dziejów Banicy
Wojciech Krukar: Wysoki Dział i dolina górnej Osławy. Materiały do monografii
Mirosław J. Barański: Szlaki niewydeptane
Piotr Nowicki: Spotkałem  nawet prawdziwych Wołochów
Stanisław Koszczyk: Wieś pod Tatrami
Wojciech Kukar: Trzy góry Dukielszczyzny
Jerzy Montusiewicz: Tematy karpackie na banknotach
Wojciech Kukar: Przyczynek nazewniczy do genezy połonin w Bieszczadach  Zachodnich
Stanisław Figiel: Siedmiogród 98. Sprawozdanie z wyprawy Towarzystwa Karpackiego
Antoni Kroh: Na marginesie artykułu Marka Skawińskiego "Polacy na Słowacji"
Polemiki
Książki
Miscellanea
Andrzej Wielocha: Beskid Dukielski (kolorowa wkładka)